Bouquets

ช่อดอกไม้ ใช้ได้ในหลากหลายโอกาส ทางร้านเราจัดช่อดอกไม้ด้วยเทคนิคกำช่อ เราไม่ได้ปักโอเอซิส จะทำให้ดอกไม้คงทนกว่า ลูกค้าสามารถแกะช่อแลำนำเอกไม้มาจัดใส่แจกันได้ค่ะ

Showing 1–20 of 34 results